Status: Ongoing

Server time: 26.09.2022 15:53

Tender card #15/OZSaris/2022
Založenie semenného sadu Stebník pre dreviny javor horský a jaseň štíhly – oplotenie 2 plôch na parcele C KN 530/2 o výmere 0,96 ha a na parcele C KN 530/3 o výmere 1,05 ha v k. ú. Stebník

Messages