Status: Cancelled

Server time: 26.09.2023 22:08

Tender card #12586-2519/2022
Osvetlenie náučného chodníka a kolumbária v Meste Hurbanovo (VO2)

Information

ID of tender
31878
Name of content of tender
Osvetlenie náučného chodníka a kolumbária v Meste Hurbanovo (VO2)
Tender ref. no.
12586-2519/2022
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Estimated value
14 187,55 EUR
Main CPV
45316100-6 - Installation of outdoor illumination equipment
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je inštalácia vonkajších osvetľovacích zariadení náučného chodníka a kolumbária v Hurbanove podľa Prílohy č. 1 – Návrh Zmluvy o dielo, technického opisu a jednotlivých zadaní, ktoré tvoria samostatné prílohy tejto výzvy.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.10.2022 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
03.10.2022 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Hurbanovo
Address
Komárňanská 91
Hurbanovo
94701, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Vojtech Valkó
vojtech.valko@hurbanovo.sk
+421 910624559

Documents

Časť 1: SO 01 – Osvetlenie náučného chodníka

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
13 571,32 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45316100-6 - Installation of outdoor illumination equipment
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 2: SO 02 – Osvetlenie kolumbária

Status
Cancelled
Predicted value not including VAT
616,23 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
45316100-6 - Installation of outdoor illumination equipment
Outcome of tender
One-off Contract