Status: Ongoing

Server time: 18.06.2024 13:51

Tender card #1053/2018-260
Zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy MPRV SR Rožňava

Information

ID of tender
319
Name of content of tender
Zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy MPRV SR Rožňava
Tender ref. no.
1053/2018-260
Public tender journal ref. no.
02119-WYP vo vestníku 027/2018 zo dňa 7. 2. 2018
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
347 809,80 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v Rožňave. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Predkladanie ponúk
08.03.2018 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Address
Dobrovičova 12
Bratislava
812 66, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Pavel Piliar
pavel.piliar@land.gov.sk
+421 259266230

Documents