Status: Completed

Server time: 06.06.2020 10:06

Tender card #2717/2019
Oprava kancelárie č. 165 - Mestský úrad Topoľčany

Information

ID of tender
3226
Name of content of tender
Oprava kancelárie č. 165 - Mestský úrad Topoľčany
Tender ref. no.
2717/2019
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
7 244,55 EUR
Main CPV
45212314-0 - Historical monument or memorial construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je oprava kancelárie č. 165 Mestského úradu v Topoľčanoch pozostávajúca z:
- búrania podláh a podlahových podkladov,
- otlčenia omietok,
- odstránenia malieb oškrabaním,
- násypu z kameniva,
- zhotovenia podkladových vrstiev, izolácií proti zemnej vlhkosti, tepelnej izolácie,
- zhotovenia sanačnej omietky,
- dodania a montáže podláh z dlaždíc,
- dokončovacích prác (maľby),
Presnejšie rozdelenie prác – viď výkaz výmer.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
11.04.2019 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Topoľčany
Address
Nám. M.R. Štefánika 1
Topoľčany
95501, Slovak republic
Process supervisor
Bc. Martina Kukučková
martina.kukuckova@topolcany.sk
+421 385340360
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4623

Documents