Status: Completed

Server time: 02.02.2023 13:36

Tender card #NsPCL 537/22-právní
Obnova operační techniky pro urologickou a chirurgickou operativu

Information

ID of tender
32424
Name of content of tender
Obnova operační techniky pro urologickou a chirurgickou operativu
Tender ref. no.
NsPCL 537/22-právní
Public tender journal ref. no.
Z2022-039600
EU journal ref. no.
2022/S 194-547195
Type of tender
Nadlimitní režim
Type of public tender
Otevřené řízení
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
7 500 000,00 Kč
Main CPV
33100000-1 - Medical equipments
Further CPV
33160000-9 - Operating techniques
50421000-2 - Repair and maintenance services of medical equipment
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ - Česká republika
Content of tender

Předmětem veřejné zakázky je dodávka holmiového laseru a sestav laparoskopických věží včetně příslušného příslušenství (soubor nástrojů, kabelů a optik) pro urologickou a chirurgickou operativu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Brief description of tender or procurement

Předmětem veřejné zakázky je dodávka holmiového laseru a sestav laparoskopických věží včetně příslušného příslušenství (soubor nástrojů, kabelů a optik) pro urologickou a chirurgickou operativu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Součástí předmětu zakázky je kromě zajištění dopravy přístrojů s požadovanými parametry do místa určení také jejich montáž, instalace, konfigurace, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a instruktáž obsluhy dle zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění (dále jen „ZZP“) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (dále jen „MDR“). Předmět zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty.

Podrobně jsou technické parametry, jakostní a funkční požadavky na předmět dodávky specifikovány zadavatelem ve „Formuláři technické specifikace dodávek“, který tvoří přílohu č. 2 ZP.

Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu s názvem „MODERNIZACE NEMOCNICE S POLIKLINIKOU ČESKÁ LÍPA A.S. - URGENTNÍ PŘÍJEM“, který je podporován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci výzvy REACT-EU, číslo výzvy 98, registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016325.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only
Socially Responsible Public Procurement (SRPP)

Yes

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
07.11.2022 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Address
Purkyňova 1849
Česká Lípa
470 01, Czech Republic
Process supervisor
Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Link to online profile of contracting authority
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Documents

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.