Status: Ongoing

Server time: 27.03.2023 16:08

Tender card #2579/2022
Zábradlie na oporný múr v záhrade domu seniorov v Žiari nad Hronom

Information

ID of tender
32472
Name of content of tender
Zábradlie na oporný múr v záhrade domu seniorov v Žiari nad Hronom
Tender ref. no.
2579/2022
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
34928320-7 - Guardrails
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je výroba zábradlia (výroba + osadenie) na oporný múr v záhrade domu seniorov v Žiari nad Hronom.

V mene mesta Žiar nad Hronom si Vás na základe § 6 zákona č. 343/2015 Z.z. dovoľujeme požiadať o zaslanie cenovej ponuky, ktorá bude použitá pre určenie PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY na predmet zákazky s názvom "Zábradlie na oporný múr v záhrade domu seniorov v Žiari nad Hronom", a zároveň na vyhodnotenie zákazky.

Špecifikácia je k dispozícii v opise zákázky.

Vašu cenovú ponuku pre určenie PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY nám zašlite elektronicky prostredníctvom systému Josephine (po registrácií v systéme Vám bude dostupné potrebné rozhranie) , a to najneskôr do 20.10.2022 do10:00 hod.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie
20.10.2022 10:00:00
Planned opening of bids
20.10.2022 10:05:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Žiar nad Hronom
Address
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovak republic
Process supervisor
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Documents