Status: Ongoing

Server time: 23.03.2023 06:38

Tender card #2617/2022
Stavebný dozor pre Zelená stena na objekte MsKC - ZsNH

Information

ID of tender
32724
Name of content of tender
Stavebný dozor pre Zelená stena na objekte MsKC - ZsNH
Tender ref. no.
2617/2022
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
6 275,00 EUR
Main CPV
71521000-6 - Construction-site supervision services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je výkon stavebného dozoru v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku § 46b Z. z. a ďalšími relevantnými zákonmi a predpismi platnými v SR v rozsahu a za podmienok dojednaných k stavebným prácam k projektu s názvom „Zelená stena na objekte MsKC v Žiari nad Hronom

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
19.10.2022 10:00:00
Planned opening of bids
19.10.2022 10:05:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Žiar nad Hronom
Address
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovak republic
Process supervisor
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Documents