Status: Ongoing

Server time: 02.02.2023 12:12

DPS tender card #DNS/Pletivá/003/2022
Nákup pletív a drôtov a ostatného pomocného materiálu pre organizačnú zložku OZ Považie - časť „A“ - výzva č. 03/2022 ŠOP

Information

ID of tender
32841
Name of content of tender
Nákup pletív a drôtov a ostatného pomocného materiálu pre organizačnú zložku OZ Považie - časť „A“ - výzva č. 03/2022 ŠOP
DPS category
časť „A“ - Nákup pletív a drôtov a ostatného pomocného materiálu
Tender ref. no.
DNS/Pletivá/003/2022
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
16 974,00 EUR
Main CPV
44300000-3 - Cable, wire and related products
Further CPV
44313000-7 - Metal netting
44313200-9 - Wire cloth
44312000-0 - Fencing wire
44333000-3 - Wire
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Uzlové lesnícke pletivo pozinkovaná, výška 200 cm, pevnosť od 450 do 550 MPa, pr. drôtu 2,0/2,8, 19 horizontálnych drôtov - 2 480 bm
Uzlové lesnícke pletivo pozinkovaná, výška 220 cm, pevnosť od 450 do 550 MPa, pr. drôtu 2,2/3,1, 20 horizontálnych drôtov - 2500 bm
Drôt čierny - mäkký, pr. 5,0mm - 5 kg
Drôt pozinkovaný, pr. 1,2 mm - 4 kg
Drôt pozinkovaný, pr. 1,4 mm, balenie 100 m -13 balení, balenie je 100m
Drôt pozinkovaný, pr. 2,2 mm, balenie 100 m - 2 balenia, balenie je 100m
Drôt pozinkovaný, pr. 3,1 mm - 546 kg

Súčasťou predmetu zákazky je aj poskytnutie služieb súvisiacich s dodaním tovaru do miesta dodania predmetu zákazky, vyloženie tovaru v mieste dodania, odovzdanie relevantných certifikátov či potvrdení (ak je to relevantné).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Miesto dodania predmetu zákazky: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie, Hodžova 38, 911 52 Trenčín

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
27.10.2022 07:00:00
Planned opening of bids
27.10.2022 07:05:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Organizačná zložka OZ Považie
Address
Hodžova 38
Trenčín
91101, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Filip Danko
filip.danko@lesy.sk
+421 000000000

Documents