Status: Ongoing

Server time: 02.02.2023 13:22

DPS tender card #DNS/Pletivá/004/2022
Nákup klincov a ostatného pomocného materiálu pre OZ Považie- časť „B“ - výzva č. 04/2022 ŠOP

Information

ID of tender
32842
Name of content of tender
Nákup klincov a ostatného pomocného materiálu pre OZ Považie- časť „B“ - výzva č. 04/2022 ŠOP
DPS category
časť „B“ - Nákup klincov a ostatného pomocného materiálu
Tender ref. no.
DNS/Pletivá/004/2022
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 347,65 EUR
Main CPV
44300000-3 - Cable, wire and related products
Further CPV
44192200-4 - Nails
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je nákup klincov a ostatného pomocného materiálu s nasledovnou špecifikáciou:

Názov položky / Merná jednotka / Množstvo
Klince stavebné FE 100x3,80 kg 5
Klince stavebné FE 120x4,00 kg 105
Klince stavebné FE 150x5,00 kg 5
Klince stavebné FE 200x6,30 kg 5
Klince stavebné FE 63x2,50 kg 150
U klince FE 30x3,1 mm kg 92
U klince FE 40x3,8 mm kg 20


Súčasťou predmetu zákazky je aj poskytnutie služieb súvisiacich s dodaním tovaru do miesta dodania predmetu zákazky, vyloženie tovaru v mieste dodania, odovzdanie relevantných certifikátov či potvrdení (ak je to relevantné).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Miesto dodania predmetu zákazky: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie, Hodžova 38, 911 52 Trenčín

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
27.10.2022 08:00:00
Planned opening of bids
27.10.2022 08:05:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Organizačná zložka OZ Považie
Address
Hodžova 38
Trenčín
91101, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Filip Danko
filip.danko@lesy.sk
+421 000000000

Documents