Status: Ongoing

Server time: 02.02.2023 12:52

DPS tender card #DNS/kamenivo/12/2022
Nákup kameniva pre organizačnú zložku OZ Považie, časť A (bez dopravy), Lesná správa Duchonka, Blatnica, výzva č. 12/2022

This tender is part of a DPS #12349-MUT Nákup kameniva

Information

ID of tender
33078
Name of content of tender
Nákup kameniva pre organizačnú zložku OZ Považie, časť A (bez dopravy), Lesná správa Duchonka, Blatnica, výzva č. 12/2022
Tender ref. no.
DNS/kamenivo/12/2022
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
7 450,00 EUR
Main CPV
14212000-0 - Granules, chippings, stone powder, pebbles, gravel, broken and crushed stone, stone mixtures, sand-gravel mixtures and other aggregates
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom tejto zákazky je dodanie kameniva pre organizačnú zložku OZ Považie v nasledujúcich frakciách a množstvách:
- frakcia 4/8 množstvo 100 ton
- frakcia 8/32 množstvo 100 ton
- frakcia 32/63 množstvo 250 ton
- frakcia 0/63 množstvo 200 ton
- frakcia 0/100 množstvo 200 ton

Vzdialenosť lomu do miesta vykládky:
Miesto vykládky je LS Duchonka, Blatnica
Súradnice: 48°34'22.5"N 17°59'08.6"E, /48.572923, 17.985718/.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.11.2022 08:30:00
Planned opening of bids
03.11.2022 08:35:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Organizačná zložka OZ Považie
Address
Hodžova 38
Trenčín
91101, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Filip Danko
filip.danko@lesy.sk
+421 000000000

Documents