Status: Completed

Server time: 29.11.2023 03:43

DPS tender card #SE-VO2-2022/004972
Interiérové vybavenie - pre projekt „Materiálno-technické vybavenie Národnej jednotky ETIAS, vývoj a implementácia národnej časti ETIAS“

Information

ID of tender
33130
Name of content of tender
Interiérové vybavenie - pre projekt „Materiálno-technické vybavenie Národnej jednotky ETIAS, vývoj a implementácia národnej časti ETIAS“
Tender ref. no.
SE-VO2-2022/004972
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
25 866,75 EUR
Main CPV
39100000-3 - Furniture
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zabezpečenie interiérového vybavenia pre projekt: „Materiálno-technické vybavenie Národnej jednotky ETIAS, vývoj a implementácia národnej časti ETIAS“ a s tým súvisiace služby (dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania a jeho montáž)

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
10.01.2023 10:00:00
Planned opening of bids
10.01.2023 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Address
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovak republic
Process supervisor
Zuzana Majerská
zuzana.majerska@minv.sk
+421 250944567

Documents