Status: Ongoing

Server time: 29.01.2023 00:10

Tender card #PP-2022-012
Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 14

Messages