Status: Ongoing

Server time: 01.10.2023 21:49

Tender card #PL 1
Rekonštrukcia a modernizácia primárnych rozvodov sústavy centrálneho zásobovania teplom (SCZT) v Košiciach

Information

ID of tender
3350
Name of content of tender
Rekonštrukcia a modernizácia primárnych rozvodov sústavy centrálneho zásobovania teplom (SCZT) v Košiciach
Tender ref. no.
PL 1
Public tender journal ref. no.
10145 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Estimated value
4 134 937,15 EUR
Main CPV
45232140-5 - District-heating mains construction work
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je Rekonštrukcia a modernizácia primárnych rozvodov sústavy centrálneho zásobovania teplom,
(SCZT) v Košiciach a to podľa jednotlivých častí predmetu zákazky v rozsahu určenom v opise predmetu zákazky v časti
C súťažných podkladov.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Obstarávateľ Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s. (ďalej len „obstarávateľ“) postupuje pri zadávaní tejto zákazky v zmysle § 8 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní ako verejný obstarávateľ postupom zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska podľa zákona o verejnom obstarávaní, s využitím pravidla uvedeného v § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
10.06.2019 14:00:00

Promoter

Subject's name
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Address
Teplárenská 3
Košice - mestská časť Juh
042 92, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Lenka Halušková
haluskova_lenka@teko.sk
+421 556192440

Documents

Časť č. 1: "Rekonštrukcia vonkajších primárnych parných rozvodov sústavy CZT Košice na horúcovodné v priemyselnej zóne Vyšné Opátske"

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 325 094,58 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
45232140-5 - District-heating mains construction work
Further CPV
45231000-5 - Construction work for pipelines, communication and power lines
45231112-3 - Installation of pipe system
45262680-1 - Welding
45112000-5 - Excavating and earthmoving work
45234130-6 - Ballast construction works
45255400-3 - Fabrication work
71000000-8 - Architectural, construction, engineering and inspection services
71300000-1 - Engineering services
45232142-9 - Heat-transfer station construction work
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 2: "Rekonštrukcia vonkajších primárnych horúcovodných rozvodov sústavy CZT Košice, časť Rekonštrukcia napájača 9.etapy SCZT Košice“

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 122 369,93 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
45232140-5 - District-heating mains construction work
Further CPV
45231000-5 - Construction work for pipelines, communication and power lines
45231112-3 - Installation of pipe system
45262680-1 - Welding
45112000-5 - Excavating and earthmoving work
45234130-6 - Ballast construction works
45255400-3 - Fabrication work
71000000-8 - Architectural, construction, engineering and inspection services
71300000-1 - Engineering services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 3: "Rekonštrukcia vonkajších primárnych parných rozvodov sústavy CZT Košice pre zásobovanie teplom spoločnosti HYDINA"

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 121 635,42 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
45232140-5 - District-heating mains construction work
Further CPV
45231000-5 - Construction work for pipelines, communication and power lines
45231112-3 - Installation of pipe system
45262680-1 - Welding
45112000-5 - Excavating and earthmoving work
45234130-6 - Ballast construction works
45255400-3 - Fabrication work
71000000-8 - Architectural, construction, engineering and inspection services
71300000-1 - Engineering services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č. 4: "Rekonštrukcia HV rozvodu 2xDN250 od šachty Š 25250 po OST 25610“

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
565 837,22 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
45232140-5 - District-heating mains construction work
Further CPV
45231000-5 - Construction work for pipelines, communication and power lines
45231112-3 - Installation of pipe system
45262680-1 - Welding
45112000-5 - Excavating and earthmoving work
45234130-6 - Ballast construction works
45255400-3 - Fabrication work
71000000-8 - Architectural, construction, engineering and inspection services
71300000-1 - Engineering services
Outcome of tender
One-off Contract