Status: Ongoing

Server time: 18.06.2024 14:36

Tender card #R1-9/008/2018
RTG-prístroje a C-ramená

Information

ID of tender
337
Name of content of tender
RTG-prístroje a C-ramená
Tender ref. no.
R1-9/008/2018
Public tender journal ref. no.
38/2018 z 22.02.2018; 2743 - MST
EU journal ref. no.
2018/S 036-078037
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž
Type of procurement
Goods, Services
Estimated value
3 024 700,00 EUR
Main CPV
33111000-1 - X-ray devices
Further CPV
33124200-7 - Radiodiagnostic devices
51410000-9 - Installation services of medical equipment
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú RTG prístroje pre skiagrafiu:
- pevné na zemi montované,
- závesné,
- mobilné pojazdné,
- skiaskopicko-skiagrafické prístroje/sklopná stena s RTG žiaričom nad stolom - základná verzia a
mobilné digitálne RTG prístroje s C-ramenom:
- s detektorom 20x20 cm, s určením pre intervenčnú rádiológiu, neurochirurgiu, spinálnu chirurgiu a urológiu,
- s detektorom 30x30 cm, s určením pre intervenčnú rádiológiu, neurochirugiu, spinálnu chirurgiu a urológiu,
- s detektorom 30x30 cm, väčšieho výkonu, s určením pre intervenčnú rádiológiu a kardiológiu,
v závislosti od vyžadovaných medicínsko-technických parametrov, vyhotovenia a výbavy.
Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, inštalácie v mieste plnenia, poučenia a zaškolenia obsluhy v nevyhnutnom rozsahu a zabezpečenie odborného autorizovaného servisu po dobu poskytnutej záruky a dodávky originálnych náhradných dielcov.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Predkladanie ponúk
20.03.2018 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Bratislava
Address
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Jan Mlynarčík
jan.mlynarcik@unb.sk
+421 905607915

Documents

Časť I. RTG1: RTG digitálny pevný – SKIAGRAFIA – závesný typ prístroja

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
465 300,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33111000-1 - X-ray devices
Further CPV
33124200-7 - Radiodiagnostic devices
51410000-9 - Installation services of medical equipment
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

Časť II. RTG1B: RTG digitálny pevný – SKIAGRAFIA – na zemi montovaný

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
120 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33111000-1 - X-ray devices
Further CPV
33124200-7 - Radiodiagnostic devices
51410000-9 - Installation services of medical equipment
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

Časť III. RTG2: Digitálny mobilný pojazdný – SKIAGRAFIA - mobilný

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
664 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33111000-1 - X-ray devices
Further CPV
33124200-7 - Radiodiagnostic devices
51410000-9 - Installation services of medical equipment
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

Časť IV. RTG4: Skiaskopicko-skiagrafický prístroj/sklopná stena s RTG žiaričom nad stolom - základná verzia

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
815 400,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33111000-1 - X-ray devices
Further CPV
33124200-7 - Radiodiagnostic devices
51410000-9 - Installation services of medical equipment
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

Časť V. C-ramena1M: Mobilný digitálny s C-ramenom, 20 detektor - intervenčná rádiológia, neurochirurgia, spinálna chirurgia a urológia

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
217 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33111000-1 - X-ray devices
Further CPV
33124200-7 - Radiodiagnostic devices
51410000-9 - Installation services of medical equipment
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

Časť VI. C-ramena1V: Mobilný digitálny s C-ramenom, 30 detektor - intervenčná rádiológia, neurochirurgia, spinálna chirurgia a urológia

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
625 500,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33111000-1 - X-ray devices
Further CPV
33124200-7 - Radiodiagnostic devices
51410000-9 - Installation services of medical equipment
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract

Časť VII. C-ramena3V: mobilný digitálny s C-ramenom - 30 detektor, väčší výkon - intervenčná radiológia a kardiologia

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
117 500,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33111000-1 - X-ray devices
Further CPV
33124200-7 - Radiodiagnostic devices
51410000-9 - Installation services of medical equipment
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Outcome of tender
One-off Contract