Status: Ongoing

Server time: 23.04.2024 18:24

DPS card #OP22BTZ115
Zabezpečenie dodávky elektriny a zemného plynu DNS

Information

ID of tender
33759
Name of content of tender
Zabezpečenie dodávky elektriny a zemného plynu DNS
Tender ref. no.
OP22BTZ115
Public tender journal ref. no.
46309-MUT
EU journal ref. no.
2022/S211-606632
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
3 600 000,00 EUR
Main CPV
09000000-3 - Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
Centralised tender
Yes
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme bude dodávka energií.

Časť zákazky č. 1: Dodávka elektriny
Predmetom je zabezpečenie dodávky elektriny, distribúcie elektriny do odberných miest verejného obstarávateľa a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v odberných miestach verejného obstarávateľa voči zúčtovateľovi odchýlok formou Zmluvy o dodávke elektriny.

Časť zákazky č. 2: Dodávka zemného plynu
Predmetom je zabezpečenie dodávky plynu vrátane všetkých súvisiacich služieb (najmä služieb súvisiacich s prepravou, distribúciou a skladovaním plynu) do odberných miest verejného obstarávateľa a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v odberných miestach verejného obstarávateľa voči zúčtovateľovi odchýlok formou Zmluvy o dodávke plynu.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí - úvodná
20.01.2023 12:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
02.11.2026 23:59:59

Centralised procurement

Subject's name
Obec Batizovce
Address
Štúrova 29/2
Batizovce
05935, Slovak republic
Process supervisor
Marek Halmo
halmo@obstarame.sk
+421 949581914
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5830?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=batizovce&ico=&obec=&month=&year=2022&text=

Documents

Tenders