Status: Ongoing

Server time: 26.09.2023 21:35

DPS card #MAR 21/2022
Dynamický nákupný systém – remeselné stavebné práce malého rozsahu

Information

ID of tender
33836
Name of content of tender
Dynamický nákupný systém – remeselné stavebné práce malého rozsahu
Tender ref. no.
MAR 21/2022
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Construction
Estimated value
170 000,00 EUR
Main CPV
45262600-7 - Miscellaneous special-trade construction work
Further CPV
45300000-0 - Building installation work
71324000-5 - Quantity surveying services
90512000-9 - Refuse transport services
90513000-6 - Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zriadenie Dynamického nákupného systému pre zabezpečenie realizácie zákaziek malého rozsahu, pre potreby verejného obstarávateľa. Uvedené zákazky súvisia so zabezpečením správy a údržby majetku zvereného verejnému obstarávateľovi. Jedná sa o zákazky bez základnej technickej dokumentácie a bez rozpočtu. Súčasťou každej zákazky vyhlasovanej v tomto DNS bude riadená obhliadka priestorov za účasti všetkých záujemcov, spoločné zadefinovanie jednotlivých položiek a spracovanie odhadu nákladov. Následne bude stanovená predpokladaná hodnota zákazky a záujemcovia/uchádzači predložia svoje ponuky. Vo všeobecnosti sa jedná o drobné stavebné práce napríklad oprava schodísk, oplotenia, murovaných a betónových prvkov jednotlivých objektov v správe verejného obstarávateľa.

DNS sa zriaďuje na obdobie 18 mesiacov

Criterion for evaluation of bid
Lowest price

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
31.01.2023 10:00:00
Planned opening of requests
31.01.2023 10:30:00

Promoter

Subject's name
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Address
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovak republic
Process supervisor
Milan Hamala
vo@marianum.sk
+421 250700118
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Documents