Status: Ongoing

Server time: 02.02.2023 13:14

Tender card #MR51/2022
MR51/2022 – Mikrofony pro ČRo Region

Information

ID of tender
33878
Name of content of tender
MR51/2022 – Mikrofony pro ČRo Region
Tender ref. no.
MR51/2022
Type of tender
VZMR
Type of public tender
VZMR
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
180 000,00 Kč
Main CPV
32000000-3 - Radio, television, communication, telecommunication and related equipment
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ010 - Hlavní město Praha
Content of tender

Mikrofony pro ČRo Region

Brief description of tender or procurement

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka mikrofonů blíže specifikovaných v příloze č. 05 této Výzvy – Technická specifikace.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1.060.000,00 Kč (slovy: jeden milion šedesát tisíc korun českých) bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota smlouvy na poskytování dodávek vzešlé z této veřejné zakázky činí 180.000,00 Kč (slovy: sto osmdesát tisíc korun českých) bez DPH.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
10.11.2022 10:00:00
Planned opening of bids
10.11.2022 10:05:00

Public Promoter

Subject's name
Český rozhlas
Address
Vinohradská 12
Praha 2
120 99, Czech Republic
Process supervisor
Mgr. Petra Barášková
petra.baraskova@rozhlas.cz
+420 722950560

Documents