Status: Ongoing

Server time: 05.10.2023 02:05

Tender card #44/VS/OVO/04/19Ba
Operačné stoly a mobilný rádiografický stôl

Information

ID of tender
3388
Name of content of tender
Operačné stoly a mobilný rádiografický stôl
Tender ref. no.
44/VS/OVO/04/19Ba
Public tender journal ref. no.
8017-MST
EU journal ref. no.
2019/S 075-177436
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Main CPV
33192230-3 - Operating tables
Further CPV
51410000-9 - Installation services of medical equipment
80511000-9 - Staff training services
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka operačných stolov a mobilného rádiografického stola, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho do obsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané zariadenie pre potreby príslušného pracoviska UNM - Chirurgická klinika a transplantačné centrum, Oddelenie plastickej chirurgie, Ortopedická klinika, Oddelenie gastroenterologickej diagnostiky .

Predmet zákazky je rozdelený do štyroch samostatných ucelených častí. Uchádzač môže predložiť jednu ponuku na jednu ucelenú časť alebo jednu ponuku na viacero ucelených častí alebo jednu ponuku na celý predmet zákazky (časti č.1 – č.4). Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vybrať uchádzača pre každú ucelenú časť zvlášť.
Uchádzač v rámci ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť požadovanú špecifikáciu zadefinovanú v rámci jednotlivej ucelenej časti.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
27.05.2019 10:00:00
Planned opening of bids
28.05.2019 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Martin
Address
Kollárova 2
Martin
03659, Slovak republic
Process supervisor
Ľudmila Balková
balkova@unm.sk
+421 434203126

Documents

Časť č.1 - Operačné stoly pre potreby Chirurgickej kliniky a transplantačného centra - 2ks

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33192230-3 - Operating tables
Further CPV
51410000-9 - Installation services of medical equipment
80511000-9 - Staff training services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č.2 - Operačný stôl pre potreby Oddelenia plastickej chirurgie -1ks

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33192230-3 - Operating tables
Further CPV
51410000-9 - Installation services of medical equipment
80511000-9 - Staff training services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č.3 - Operačné stoly pre potreby OTK - 2ks

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33192230-3 - Operating tables
Further CPV
51410000-9 - Installation services of medical equipment
80511000-9 - Staff training services
Outcome of tender
One-off Contract

Časť č.4 - Mobilný rádiografický stôl pre potreby Oddelenia gastroenterologickej diagnostiky - 1ks

Status
Ongoing
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33192230-3 - Operating tables
Further CPV
51410000-9 - Installation services of medical equipment
80511000-9 - Staff training services
Outcome of tender
One-off Contract