Status: Ongoing

Server time: 02.03.2024 17:15

Tender card #FNTN-2022-06-NZ-EL-PL
Dodávka zemného plynu a elektrickej energie

Information

ID of tender
33889
Name of content of tender
Dodávka zemného plynu a elektrickej energie
Tender ref. no.
FNTN-2022-06-NZ-EL-PL
Public tender journal ref. no.
47264 - MST
EU journal ref. no.
2022/S 215-616493
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Estimated value
1 905 166,63 EUR
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Further CPV
09310000-5 - Electricity
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie plynu a elektriny Poskytovateľom služieb, ktorý zabezpečí dodávku plynu a elektriny podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa. Opis predmetu zákazky ako aj požiadavky na predmet zákazky sú detailne špecifikované v Prílohe č. 2 súťažných podkladov - pre časť 1 a pre časť 2 predmetu zákazky. Ďalšie podmienky dodania predmetu zákazky sú uvedené v Prílohe č. 5 – Kúpna zmluva súťažných podkladov.

For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Verejný obstarávateľ rozhodol v súlade s § 66 ods. 7 ZVO a § 55 ods. 1 ZVO, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste (tzv. super reverzná súťaž).

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
05.12.2022 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
05.12.2022 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica Trenčín
Address
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Michal Plesník
michal.plesnik@fntn.sk
+421 326566838

Documents

Dodávka zemného plynu

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
955 565,74 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Outcome of tender
One-off Contract

Dodávka elektrickej energie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
949 600,89 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Outcome of tender
One-off Contract