Status: Ongoing

Server time: 02.03.2024 18:03

Tender card #FNsP FDR/RVO/2437/2022
Sietnicový laser s navigáciou, 1ks

Information

ID of tender
33976
Name of content of tender
Sietnicový laser s navigáciou, 1ks
Tender ref. no.
FNsP FDR/RVO/2437/2022
Public tender journal ref. no.
č. 239/2022-47128 WNT; 08.11.2022
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
158 030,00 EUR
Main CPV
33128000-3 - Medical laser other than for surgery
Further CPV
51410000-9 - Installation services of medical equipment
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je: dodanie Sietnicový laser s navigáciou, 1 ks, ktorý je určený na presne cielenú liečbu ochorení sietnice oka, na asistované ošetrenie, aj digitálne plánovanie liečby na základe obrazu očného pozadia, pre potreby II. Očnej kliniky SZU Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica.
Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby: dodávka tovaru na miesto určenia, inštalácia, odborné zaškolenie obsluhy a záručný servis vrátane vykonania technických kontrol a prehliadok výrobcom predpísanom rozsahu podľa servisného manuálu, pričom poslednú predpísanú technickú kontrolu požadujeme vykonať mesiac pred uplynutím záručnej lehoty.
Predmet zákazky musí byť NOVÝ, NEPOUŽÍVANÝ, NEREPASOVANÝ s MINIMÁLNYMI TECHNICKÝMI A FUNKČNÝMI PARAMETRAMI uvedenými verejným obstarávateľom.
Všetky ponúkané tovary musia byť v súlade s príslušnými požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch EÚ a SR.

Bližšie informácie sú uvedené vo Výzve na predloženie cenovej ponuky a jej prílohách.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
21.11.2022 10:00:00
Planned opening of bids
21.11.2022 10:15:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Address
Nám. L.Svobodu 1
Banská Bystrica
975 17, Slovak republic
Process supervisor
Ing Katarína Husíková
khusikova@nspbb.sk
+421 484413240

Documents