Status: Ongoing

Server time: 01.10.2023 12:20

Tender card #NTS-1-2019-NZ-VS
Špeciálne sanitné motorové vozidlá pre potreby Národnej transfúznej služby SR

Information

ID of tender
3402
Name of content of tender
Špeciálne sanitné motorové vozidlá pre potreby Národnej transfúznej služby SR
Tender ref. no.
NTS-1-2019-NZ-VS
EU journal ref. no.
2019/S 078-185328
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
1 339 698,50 EUR
Main CPV
34144000-8 - Special-purpose motor vehicles / CB09-8 - Diesel-powered
Further CPV
34114000-9 - Specialist vehicles
50110000-9 - Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment
71300000-1 - Engineering services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky verejný obstarávateľ zverejní spolu so súťažnými podkladmi a zadávacou dokumentáciou.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka špeciálnych sanitných motorových vozidiel pre potreby Národnej transfúznej služby SR vrátane výroby, dodávky a montáže špecializovanej prestavby, dodávka doplnkového a špeciálneho príslušenstva a výbavy, plánované servisné činnosti, vrátane vykonania poučenia a zaškolenia obsluhy v počte min. 2 osoby na každé dodané vozidlo v rozsahu obsluhy a údržby vozidla.

Špeciálne sanitné motorové vozidlá, ktoré sú predmetom tejto zákazky:
12 kusov Vozidla TYP 1 – Výjazdové vozidlo určené na prepravu odberových tímov aj s vybavením pre výjazdové odbery krvi mimo SC a OC;
3 kusy Vozidla TYP 2 – Transferové vozidlo určené na transfery a zvozy celej krvi, plazmy čerstvo zmrazenej a transfúznych liekov medzi SC a OC;
7 kusov Vozidla TYP 3 – Výjazdovo - transferové vozidlo určené na prepravu odberových tímov pre výjazdové odbery krvi mimo SC a OC.

Podrobný opis predmetu zákazky je, vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohe č. 3 Súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.06.2019 10:00:00
Planned opening of bids
03.06.2019 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Národná transfúzna služba SR
Address
Ďumbierska 3/L
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
83101, Slovak republic
Process supervisor
Peter Butaš
peter.butas@ntssr.sk
+421 910832475
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8719

Documents