Status: Ongoing

Server time: 05.10.2023 01:29

Tender card #4/2019
Lieky pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny

Information

ID of tender
3404
Name of content of tender
Lieky pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny
Tender ref. no.
4/2019
Public tender journal ref. no.
8432 - MST
EU journal ref. no.
2019/S 077-182940
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Estimated value
284 788,34 EUR
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka liekov pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny, v rozsahu verejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia, na obdobie 24 mesiacov. Predmet zákazky je rozdelený na 27 častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - na všetkých 27 častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovaných v kapitole B "Podrobný opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.

For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Vestník č. 79/2019 , oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania č. 8432-MST, zverejnené dňa 23.04.2019

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
17.05.2019 10:00:00
Planned opening of bids
20.05.2019 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Address
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
042 53, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Michaela Pitoňáková
pitonakova@inmm.sk
+421 556118333

Documents

1. Liečivá pri poruchách acidity

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
103,78 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Outcome of tender
Framework Agreement

2. Liečivá na funkčné gastrointestinálne poruchy

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
9,34 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Outcome of tender
Framework Agreement

3. Liečivá na zápchu

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
62,91 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Outcome of tender
Framework Agreement

4. Antidiaroiká, črevné antiinfektíva a antiflogistiká

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
76,54 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Outcome of tender
Framework Agreement

5. Digestíva, vrátane enzýmov

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
35,40 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Outcome of tender
Framework Agreement

6. Vitamíny

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
55,64 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Outcome of tender
Framework Agreement

7. Minerálne doplnky

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
4,53 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Outcome of tender
Framework Agreement

8. Antitrombotiká

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
110,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Outcome of tender
Framework Agreement

9. Náhrady krvi a perfúzne roztoky

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
410,71 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Outcome of tender
Framework Agreement

10. Kardiaká

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
295,88 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Outcome of tender
Framework Agreement

11. Diuretiká

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
101,47 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Outcome of tender
Framework Agreement

12. Betablokátory

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
16,86 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Outcome of tender
Framework Agreement

13. Blokátory kalciového kanála

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1,35 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Outcome of tender
Framework Agreement

14. Liečivá s účinkom na renín – angiotenzínový systém

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
19,36 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Outcome of tender
Framework Agreement

15. Emolienciá a dermatoprotektíva

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
77,09 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Outcome of tender
Framework Agreement

16. Iné dermatologiká

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
21,09 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Outcome of tender
Framework Agreement

17. Hormóny hypofýzy a hypotalamu a analógy

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
279 882,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Outcome of tender
Framework Agreement

18. Kortikosteroidy na systémové použitie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
268,48 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Outcome of tender
Framework Agreement

19. Liečba štítnej žľazy

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 751,63 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Outcome of tender
Framework Agreement

20. Antiflogistiká a antireumatiká

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
18,38 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Outcome of tender
Framework Agreement

21. Analgetiká

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
40,44 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Outcome of tender
Framework Agreement

22. Psycholeptiká

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
95,57 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Outcome of tender
Framework Agreement

23. Antiastmatiká

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
7,56 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Outcome of tender
Framework Agreement

24. Antitusiká a lieky proti nachladnutiu

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
26,59 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Outcome of tender
Framework Agreement

25. Antihistaminiká na systémové použitie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
115,56 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Outcome of tender
Framework Agreement

26. Oftalmologiká

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
24,08 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Outcome of tender
Framework Agreement

27. Všetky ostatné neterapeutické prípravky

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 156,10 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
33600000-6 - Pharmaceutical products
Outcome of tender
Framework Agreement