Status: Ongoing

Server time: 05.10.2023 01:12

Tender card #UNB-J5
Komplexná rekonštrukcia chladenia centrálnych operačných sál v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda a Nemocnici Ružinov

Information

ID of tender
3414
Name of content of tender
Komplexná rekonštrukcia chladenia centrálnych operačných sál v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda a Nemocnici Ružinov
Tender ref. no.
UNB-J5
Public tender journal ref. no.
76/2019
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Estimated value
805 094,26 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
42500000-1 - Cooling and ventilation equipment
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti:

Rekonštrukcia chladenia - Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 85107 Bratislava 5 / 1. časť
Rekonštrukcia chladenia - Nemocnica Ružinov Ružinovská 6, 821 01 Bratislava / 2. časť

Predmetom 1. časti je doplnenie a inštalácia chladičov s oddeleným kondenzátorom s inštaláciou v existujúcej strojovni v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda, pripojenia elektro, systému merania a regulácie a stavebných prác. Rozsah prác je vrátane projektu skutkového vyhotovenia, odborných prehliadok a skúšok potrebných zo zákona na odovzdanie a spustenie diela do prevádzky, vrátane nevyhnutného inžinieringu.

Predmetom 2. časti je doplnenie chladiča centrálneho zdroja chladu pre monoblok Nemocnice Ružinov vrátane príslušenstva, nový rozdeľovač / zberač spolu s novými obehovými čerpadlami, potrubných trás, nevyhnutných úprav v strojovni , pripojenia elektro, systému merania a regulácie a stavebných prác spolu s demontážou a likvidáciou existujúceho nefunkčného chladiča. Rozsah prác je vrátane projektu skutkového vyhotovenia, odborných prehliadok a skúšok potrebných zo zákona na odovzdanie a spustenie diela do prevádzky, vrátane nevyhnutného inžinieringu.

For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Projektová dokumentácia: https://www.dropbox.com/sh/75z2984c3l2yc0f/AAAaBZzQPU12euIkEC42Mt2Ja?dl=0

Doplnená projektová dokumentácia pre časť 1: https://www.dropbox.com/sh/dr6izp4g1xawfzs/AAA-hh7aoKdqZPqqtEcv9w19a?dl=0

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
17.05.2019 10:00:00
Planned opening of bids
17.05.2019 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzitná nemocnica Bratislava
Address
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Matej Melo
matej.melo@unb.sk
+421 918166047

Documents

Rekonštrukcia chladenia - Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11, 85107 Bratislava 5 / 1. časť

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
562 192,62 EUR
Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
Electronic auction
No
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
42500000-1 - Cooling and ventilation equipment
Outcome of tender
One-off Contract

Rekonštrukcia chladenia - Nemocnica Ružinov Ružinovská 6, 821 01 Bratislava / 2. časť

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
242 901,64 EUR
Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
Electronic auction
No
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
42500000-1 - Cooling and ventilation equipment
Outcome of tender
One-off Contract