Status: Ongoing

Server time: 29.05.2023 15:10

Tender card #S/25319/OVO/2022
Systém podpory ruky pacienta

Information

ID of tender
34265
Name of content of tender
Systém podpory ruky pacienta
Tender ref. no.
S/25319/OVO/2022
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
20 700,00 EUR
Main CPV
33100000-1 - Medical equipments
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Systém podpory ruky pacienta pre transreadiálnu angiografiu a intervenciu. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený vo Výzve na predloženie ponuky a prílohách.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
18.11.2022 12:00:00

Public Promoter

Subject's name
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Address
Ondavská 8
Košice
04011, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Dana Kapáková
dkapakova@vusch.sk
+421 557891625

Documents