Status: Completed

Server time: 03.12.2023 23:00

Tender card #NsPCL 568/22-právní
Modernizace diagnostických UZ systémů

Information

ID of tender
34379
Name of content of tender
Modernizace diagnostických UZ systémů
Tender ref. no.
NsPCL 568/22-právní
Type of tender
Podlimitní režim
Type of public tender
Zjednodušené podlimitní řízení
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
2 200 000,00 Kč
Main CPV
33100000-1 - Medical equipments
Further CPV
33124120-2 - Diagnostic ultrasound devices
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ - Česká republika
Content of tender

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení ultrazvukového diagnostického přístroje pro účely vyšetření pacientů na oddělení neurologie JIP a dále pořízení diagnostického ultrazvukového přístroje pro účely vyšetření na gynekologicko-porodnickém oddělení v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Brief description of tender or procurement

Podrobně jsou technické parametry, jakostní a funkční požadavky na předmět dodávky (dále pouze jako „technické parametry“) specifikovány zadavatelem ve „Formuláři technické specifikace dodávek“, který tvoří přílohu č. 1 těchto ZP (dále také jako „technický formulář“).

Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu s názvem „MODERNIZACE NEMOCNICE S POLIKLINIKOU ČESKÁ LÍPA A.S. - URGENTNÍ PŘÍJEM“, který je podporován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci výzvy REACT-EU, číslo výzvy 98, registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016325.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only
Socially Responsible Public Procurement (SRPP)

Yes

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
02.12.2022 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Address
Purkyňova 1849
Česká Lípa
470 01, Czech Republic
Process supervisor
Petra Kreisingerová
petra.kreisingerova@nemcl.cz
+420 720948205
Link to online profile of contracting authority
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Documents

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.