Status: Completed

Server time: 19.05.2024 13:52

DPS tender card #SE-VO2-2023/003454-001
Interiérové vybavenie pre projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“

Information

ID of tender
34593
Name of content of tender
Interiérové vybavenie pre projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“
Tender ref. no.
SE-VO2-2023/003454-001
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
7 344,00 EUR
Main CPV
39000000-2 - Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je obstaranie interiérového vybavenia pre národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, grant EK2017010063, ktorý je financovaný z prostriedkov Operačného programu Efektívna verejná správa pre potreby informačných kancelárii pre obete, ktoré sa nachádzajú v regiónoch a súvisiacich kancelárii Odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v Bratislave a Košiciach a s tým súvisiace služby (dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania a jeho montáž)

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
07.03.2023 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Address
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovak republic
Process supervisor
Zuzana Majerská
zuzana.majerska@minv.sk
+421 250944567

Documents