Status: Ongoing

Server time: 22.02.2024 11:26

Tender card #5151/2022/520
Služby spojené s prípravou a realizáciou recertifikácie systému manažérstva proti korupcii, podľa normy ISO 37001:2017

Message detail #330791

Delivery date and time
01.12.2022 11:26:10
From
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
To
All
Type
Other
Subject
Vysvetlenie č. 1 _ otázka záujemcu

Vysvetlenie č. 1 na otázku záujemcu.

Otázka záujemcu:

K presnému naceneniu recertifikácie potrebujeme uviesť počet a štruktúru zamestnancov, či ste len v B. Bystrici alebo aj inde, potom možno stanoviť presný rozsah.

 

Odpoveď verejného obstarávateľa:

 

LESY SR, š. p., majú Generálne riaditeľstvo v Banskej Bystrici a 12 organizačných zložiek Odštepných závodov + 2 špecializované Odštepné závody rozmiestnených po celom Slovensku. Na ústredí (Generálnom riaditeľstve) je 6 riaditeľov z toho sú dvaja štatutári a 14 riaditeľov na Odštepných závodoch (ktorí sú štatutári za OZ), celkový počet TH zamestnancov k 30.9.2022 je 2049.