Status: Ongoing

Server time: 03.10.2023 09:24

Tender card #5151/2022/520
Služby spojené s prípravou a realizáciou recertifikácie systému manažérstva proti korupcii, podľa normy ISO 37001:2017

Information

ID of tender
34886
Name of content of tender
Služby spojené s prípravou a realizáciou recertifikácie systému manažérstva proti korupcii, podľa normy ISO 37001:2017
Tender ref. no.
5151/2022/520
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
20 017,00 EUR
Main CPV
79419000-4 - Evaluation consultancy services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je externé zabezpečenie služieb spojených s prípravou a realizáciou recertifikácie systému manažérstva proti korupcii (ďalej len SMPK) podľa normy ISO 37001:2017 akreditovaným subjektom a výkon dozoru nad certifikovaným systémom manažérstva v organizácii verejného obstarávateľa.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
05.12.2022 10:00:00
Planned opening of bids
05.12.2022 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Zdenka Čupková
zdenka.cupkova@lesy.sk
+421 905444352

Documents