Status: Ongoing

Server time: 27.03.2023 16:35

Tender card #2804
Kompostovateľné vrecká 240l

Information

ID of tender
34902
Name of content of tender
Kompostovateľné vrecká 240l
Tender ref. no.
2804
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
0,950 EUR
Main CPV
34928480-6 - Waste and rubbish containers and bins
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka kompostovateľných vriec na zbernú nádobu v objeme 240 litrov, biologicky rozložiteľné – 100% prírodný materiál v počte min. 24 500 kusov, na zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov zo zberných nádob v objeme 240 l umiestnených v stojiskách zberných nádob v zmysle špecifikácie sprístupnenej v prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Verejný obstarávateľ vyhlasuje toto verejné obstarávanie s prívlastkom zelené, nakoľko spĺňa nasledovné aspekty zeleného verejného obstarávania podľa § 2 písm. q) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní:
- predchádzania vzniku odpadov alebo znižovania množstva vzniknutých odpadov,
- zhodnocovania alebo recyklácie využívaných materiálov

Environmental Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
08.12.2022 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
08.12.2022 10:05:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Žiar nad Hronom
Address
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovak republic
Process supervisor
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Documents