Status: Completed

Server time: 22.02.2024 04:55

Tender card #45/1701/2022
Stolársky materiál na údržbu komponentov VDI a pre údržbu inventáru MŠ

Information

ID of tender
34939
Name of content of tender
Stolársky materiál na údržbu komponentov VDI a pre údržbu inventáru MŠ
Tender ref. no.
45/1701/2022
Public tender journal ref. no.
48482-WNT
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
69 900,00 EUR
Main CPV
44191000-5 - Miscellaneous construction materials in wood
Further CPV
44191300-8 - Particle board
44191100-6 - Plywood
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Čiastkové nákupy stolárskeho materiálu na údržbu komponentov VDI a pre údržbu inventáru MŠ počas obdobia 24 mesiacov

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Oznámenie bolo zverejnené vo vestníku 250/2022 pod číslom 48482-WNT dňa 24. 11. 2022.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
02.12.2022 12:00:00
Planned opening of bids
02.12.2022 12:05:00

Public Promoter

Subject's name
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Address
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovak republic
Process supervisor
Zdenka Bothová
zdenka795@gmail.com
+421 947487247

Documents