Status: Ongoing

Server time: 04.10.2023 11:32

Tender card #3951/2019
Priebežné sledovanie pohybov dreva - Komplexná metodická podpora, doplnenie Informačného systému o potrebné funkcionality a následná systémová a užívateľská podpora

Information

ID of tender
3501
Name of content of tender
Priebežné sledovanie pohybov dreva - Komplexná metodická podpora, doplnenie Informačného systému o potrebné funkcionality a následná systémová a užívateľská podpora
Tender ref. no.
3951/2019
EU journal ref. no.
2019/S 084-200419
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
6 625 000,00 EUR
Main CPV
72250000-2 - System and support services
Further CPV
80500000-9 - Training services
72267000-4 - Software maintenance and repair services
72267200-1 - Repair of information technology software
72260000-5 - Software-related services
72261000-2 - Software support services
72266000-7 - Software consultancy services
72267100-0 - Maintenance of information technology software
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Dôvodom nerozdelenia zákazky na časti je poskytnutie komplexnej metodickej podpory, doplnenie informačného systému o potrebné funkcionality a následná systémová a užívateľská podpora, servisná a technická podpora. PSPD tvorí jeden funkčný systém, jednotlivé aktivity a funkcionality sú prepojené a nadväzujú na seba.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytnutie a zabezpečenie služieb, kotrých výsledkom bude dodanie funkčného počítačového systému, ktorý mu umožní priebežné sledovanie pohybu dreva (ďalej "PSPD"). Predmet zákazky zahŕňa komplexné služby v celom procese, a to komplexnú metodickú podporu riešenia PSPD, rozšírenie súčasného informačného systému verejného obstarávateľa o potrebné funkcionality, potrebné k PSPD a zaručnú a mimozáručnú servisnú a technickú podporu informačného systému PSPD.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
08.07.2019 13:00:00
Planned opening of bids
08.07.2019 13:15:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Michaela Hurteková
michaela.hurtekova@lesy.sk
+421 918412632

Documents