Status: Ongoing

Server time: 06.02.2023 01:03

Tender card #OP22BTZ133
Elektrina a zemný plyn na rok 2023 pre Obec Batizovce

Information

ID of tender
35024
Name of content of tender
Elektrina a zemný plyn na rok 2023 pre Obec Batizovce
Tender ref. no.
OP22BTZ133
Public tender journal ref. no.
48565 - WNT
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Estimated value
172 000,00 EUR
Main CPV
09300000-2 - Electricity, heating, solar and nuclear energy
Further CPV
09123000-7 - Natural gas
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Časť zákazky 1: „Dodávka elektriny na rok 2023“ (ďalej len „Dodávka elektriny").
Predmetom je zabezpečenie dodávky elektriny, distribúcie elektriny do odberných miest Verejného obstarávateľa a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v odberných miestach Verejného obstarávateľa voči zúčtovateľovi odchýlok formou Zmluvy o dodávke elektriny v súlade so zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení (ďalej len „Zákon o energetike").

Časť zákazky 2: „Dodávka zemného plynu na rok 2023“ (ďalej len „Dodávka plynu").
Predmetom je zabezpečenie dodávky plynu vrátane všetkých súvisiacich služieb (najmä služieb súvisiacich s prepravou, distribúciou a skladovaním plynu) do odberných miest Verejného obstarávateľa a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v odberných miestach Verejného obstarávateľa voči zúčtovateľovi odchýlok formou Zmluvy o dodávke plynu v súlade so Zákonom o energetike.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
05.12.2022 10:00:00
Planned opening of bids
05.12.2022 10:05:00

Public Promoter

Subject's name
Obec Batizovce
Address
Štúrova 29/2
Batizovce
05935, Slovak republic
Process supervisor
Pavol Malinovský
malinovsky@obstarame.sk
+421 903282084
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5830?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=batizovce&ico=&obec=&month=&year=2022&text=

Documents

Časť zákazky 1 - Dodávka elektriny

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
110 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09300000-2 - Electricity, heating, solar and nuclear energy
Outcome of tender
One-off Contract

Časť zákazky 2 - Dodávka zemného plynu

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
62 000,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
09300000-2 - Electricity, heating, solar and nuclear energy
Outcome of tender
One-off Contract