Status: Ongoing

Server time: 03.12.2023 22:12

Tender card #IB.271.11.2022
„Budowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Topolowa w Kuźni Raciborskiej wraz z budową oświetlenia ulicznego ”.

Message detail #332777

Delivery date and time
06.12.2022 09:17:32
From
Gmina Kuźnia Raciborska
To
All
Type
Other
Subject
odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytania oraz badania geotechniczne