Status: Ongoing

Server time: 03.03.2024 17:42

Tender card #IB.271.11.2022
„Budowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Topolowa w Kuźni Raciborskiej wraz z budową oświetlenia ulicznego ”.

Information

ID of tender
35030
Name of content of tender
„Budowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Topolowa w Kuźni Raciborskiej wraz z budową oświetlenia ulicznego ”.
Tender ref. no.
IB.271.11.2022
Public tender journal ref. no.
2022/BZP 00455499/01
Type of tender
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Type of public tender
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
45233120-6 - Road construction works
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. Budowa nowej drogi:
a. wykonanie włączenia projektowanej drogi wewnętrznej do drogi powiatowej w KM 0+000
i do drogi gminnej w KM 0+406;
b. wycinka drzew i krzewów oraz usunięcie karpin, na podstawie decyzji zezwalającej na ich wycinkę wraz z transportem drzewa na wskazane miejsce;
c. zdjęcie humusu na powierzchni projektowanych robót budowlanych;
d. wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne drogi;
e. zabudowa krawężników na ławie betonowej z oporem;
f. wykonanie podbudowy stanowiącej warstwę konstrukcyjną drogi;
g. wykonanie nawierzchni bitumicznej w warstwie wiążącej i ścieralnej;
h. wykonanie poboczy tłuczniowych po obu stronach jezdni, na całej długości projektowanej drogi wewnętrznej;
i. odtworzenie terenów zielonych;
j. wykonanie oznakowania pionowego drogi.

2. Wykonanie oświetlenia projektowanej drogi
a. ułożenie kabla
b. montaż słupów wraz z oprawami
c. uruchomienie i pomiary

3. W zakresie sieci wodociągowej:
a. sieć wodociągowa z rur PE 100 RC PN16 SDR11 110 mm o długości ogółem ok. 463 m,
b. zabudowa zasuwy Dn100 mm na sieci wodociągowej – w ilości ogółem ok. 2 szt.,
c. podejście pod hydrant z rur PE 100 RC PN 16 SDR11 90 mm – w ilości ogółem ok. 3 szt.,
d. hydrant wraz z zasuwą Dn80 mm – w ilości ogółem ok. 3 kpl.
e. odgałęzienia sieci wodociągowej z rur PE 100 PN 16 SDR11 32 mm – w ilości ogółem ok. 153 m (25 szt.),
f. zabudowa zasuwy Dn25 mm na przyłączu wodociągowym – w ilości ogółem ok. 25 szt.

4. W zakresie sieci kanalizacyjnej:
a. sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV-U klasy S lite (SN8) SDR34 200 mm o długości ogółem ok. 296 m,
b. zabudowa studni betonowych 1000 mm na sieci sanitarnej w ilości ogółem ok. 12 szt.,
c. zabudowa studni tworzywowych 425 mm na sieci sanitarnej w ilości ogółem ok. 3 szt.,
d. odgałęzienia kanalizacji sanitarnej z rur PCV-U klasy S lite (SN8) SDR34 160 mm o długości ogółem ok. 158 m (25 szt.),
e. zabudowa studni tworzywowych 425 mm na odgałęzieniu kanalizacji sanitarnej – w ilości ok. 25 szt.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Termin składania ofert
13.12.2022 09:00:00
Planned opening of bids
13.12.2022 09:30:00
nowy termin skłdania ofert
13.12.2022 09:00:00
Planned opening of bids
13.12.2022 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
Gmina Kuźnia Raciborska
Address
ul. Słowackiego 4
Kuźnia Raciborska
47-420, Republic of Poland
Process supervisor
Sabina Zielińska
sabina.zielinska@umkuznia.pl
+48 324191224
Link to online profile of contracting authority
https://kuznia-raciborska.finn.pl/bipkod/18973327

Documents