Status: Ongoing

Server time: 01.04.2023 01:10

Tender card #IB.271.11.2022
„Budowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Topolowa w Kuźni Raciborskiej wraz z budową oświetlenia ulicznego ”.

Message detail #333220

Delivery date and time
06.12.2022 15:12:17
From
Gmina Kuźnia Raciborska
To
All
Type
Other
Subject
odpwoiedzi na pytania

odpowiedzi na pytania 2