Status: Ongoing

Server time: 31.03.2023 23:45

Tender card #IB.271.11.2022
„Budowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Topolowa w Kuźni Raciborskiej wraz z budową oświetlenia ulicznego ”.

Message detail #333308

Delivery date and time
06.12.2022 18:16:18
From
Gmina Kuźnia Raciborska
To
All
Type
Other
Subject
zmiana swz

Okres związania z ofertą do dnia 12.01.2023r.