Status: Ongoing

Server time: 01.04.2023 00:48

Tender card #IB.271.11.2022
„Budowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Topolowa w Kuźni Raciborskiej wraz z budową oświetlenia ulicznego ”.

Message detail #343459

Delivery date and time
04.01.2023 18:27:22
From
Gmina Kuźnia Raciborska
To
All
Type
Other
Subject
wynik postępowania

unieważnienie postępowania