Status: Completed

Server time: 03.10.2023 00:12

DPS tender card #DNS ťažbová činnosť OZ Karpaty 2022-2026-001
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Karpaty na roky 2022 - 2026 (DNS) Výzva č. 1/2022 Moravany n/ Váhom VC Volavec

Information

ID of tender
35047
Name of content of tender
Lesnícke služby v ťažbovom procese na OZ Karpaty na roky 2022 - 2026 (DNS) Výzva č. 1/2022 Moravany n/ Váhom VC Volavec
Tender ref. no.
DNS ťažbová činnosť OZ Karpaty 2022-2026-001
Public tender journal ref. no.
43817 - MUS Vestník č. 224/2022
EU journal ref. no.
2022/S 199-564326
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
14 050,00 EUR
Main CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je realizácia služieb ťažbovom procese. Lesnícke služby predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

Konkrétne kombinácie technológií budú zadefinované pre jednotlivé porasty vo výzve, v prílohe č. 1 Rozsah zákazky a
cenová ponuka.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
05.12.2022 09:00:00
Planned opening of bids
05.12.2022 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Organizačná zložka OZ Karpaty
Address
Pri rybníku 1301
Šaštín-Stráže
90841, Slovak republic
Process supervisor
Marek Tabernaus
marek.tabernaus@lesy.sk
+421 918334307

Documents