Status: Ongoing

Server time: 22.02.2024 05:35

Tender card #5578
Rekonštrukcia elektroinštalácie práčovne Domova dôchodcov a DSS Veľký Krtíš

Information

ID of tender
35052
Name of content of tender
Rekonštrukcia elektroinštalácie práčovne Domova dôchodcov a DSS Veľký Krtíš
Tender ref. no.
5578
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
16 600,00 EUR
Main CPV
45215212-6 - Retirement home construction work
Further CPV
45310000-3 - Electrical installation work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Rekonštrukcia vonkajšej a vnútornej silnoprúdovej inštalácie súvisiacej s prevádzkou práčovne, siete a pripojenie na existujúcu rozvodnú sieť

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
01.12.2022 10:00:00
Planned opening of bids
01.12.2022 11:00:00

Promoter

Subject's name
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb (Veľký Krtíš)
Address
ul. Škultétyho 329
Veľký Krtíš
990 01, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Dušan Žilík
zilikdusandd@gmail.com
+421 471830462

Documents