Status: Ongoing

Server time: 26.03.2023 11:11

DPS tender card #1802/2020-006
Výzva č. 6 - „Nákup elektriny na rok 2023"

Message detail #329951

Delivery date and time
30.11.2022 10:14:46
From
Mesto Žiar nad Hronom
To
All
Type
Competition requirements
Subject
Odpoveď na doručené otázky.

Dobrý deň,

verejný obstarávateľ v prílohe zverejňuje zmenu súťažných podkladov, konkrétne zmenu v Zmluve o združenej dodávke elektriny, ktorá bola zapracovaná na základe otázok od uchádzačov. Verejný obstarávateľ zároveň posunul lehotu na predkladanie ponúk z 5.12.2022 o 11:00hod, na nový termín 6.12.2022 o 13:00hod. 

S pozdravom

Mgr. Martina Klacek