Status: Ongoing

Server time: 25.03.2023 11:28

DPS tender card #1802/2020-006
Výzva č. 6 - „Nákup elektriny na rok 2023"

This tender is part of a DPS #1802/2020 Elektrická energia 2021-2024

Information

ID of tender
35053
Name of content of tender
Výzva č. 6 - „Nákup elektriny na rok 2023"
Tender ref. no.
1802/2020-006
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie na obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023, do odberných miest verejného obstarávateľa v predpokladanom celkovom objeme cca 998 MWh, ktorá vychádza z celkového ročného objemu za rok 2021. Predpokladaná spotreba pre jednotlivé odberné miesta je bližšie uvedená v Opise predmetu zákazky – Zoznam odberných miest, v Prílohách č. 1 a) až 1 d) Súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
06.12.2022 13:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
06.12.2022 13:05:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Žiar nad Hronom
Address
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovak republic
Process supervisor
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Documents