Status: Completed

Server time: 26.09.2023 20:58

Tender card #CPZA-ON-2022/006004
Čadca OR PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti

Information

ID of tender
35067
Name of content of tender
Čadca OR PZ, vybudovanie špeciálnej výsluchovej miestnosti
Tender ref. no.
CPZA-ON-2022/006004
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
15 933,78 EUR
Main CPV
45216111-5 - Police station construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je realizácia stavebných úprav súvisiacich so zriadením špeciálnej výsluchovej miestností v objekte OR PZ Čadca

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
08.12.2022 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Address
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovak republic
Process supervisor
Ivan Kopásek
ivan.kopasek@minv.sk
+421 961405412

Documents