Status: Ongoing

Server time: 03.10.2023 01:54

Tender card #229-ZNH/2022N
Kancelársky spotrebný materiál

Information

ID of tender
35077
Name of content of tender
Kancelársky spotrebný materiál
Tender ref. no.
229-ZNH/2022N
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
13 184,33 EUR
Main CPV
30192000-1 - Office supplies
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie kancelárskeho spotrebného materiálu pre Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine.
Bližšia špecifikácia opisu predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
08.12.2022 10:00:00
Planned opening of bids
08.12.2022 10:15:00

Public Promoter

Subject's name
Univerzita Komenského v Bratislave
Address
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Eva Antošová
eva.antosova@uniba.sk
+421 432633229
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Documents