Status: Completed

Server time: 03.06.2023 16:39

DPS tender card #SE-VO1-2022/002162-032
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny pre Horskú záchrannú službu DNS

Information

ID of tender
35090
Name of content of tender
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny pre Horskú záchrannú službu DNS
DPS category
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie
Tender ref. no.
SE-VO1-2022/002162-032
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Further CPV
66132000-4 - Commodity brokerage services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky elektriny a distribúcie elektriny do približne 19 odberných miest pre HZS podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa, v kvalite zodpovedajúcej špecifikácii uvedenej v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku počas obdobia od 01.01.2023 – 31.12.2023.

Predpokladaný objem odobratej elektriny je 2 941,00 MWh.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
06.12.2022 10:00:00
Planned opening of bids
06.12.2022 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Address
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovak republic
Process supervisor
Milan Varga
milan.varga2@minv.sk
+421 250944569

Documents