Status: Ongoing

Server time: 05.10.2023 00:54

Tender card #06/2019_Svit
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov – Základná škola Mierová 134 a Základná škola Komenského vo Svite- didaktické pomôcky, IKT

Information

ID of tender
3519
Name of content of tender
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov – Základná škola Mierová 134 a Základná škola Komenského vo Svite- didaktické pomôcky, IKT
Tender ref. no.
06/2019_Svit
Public tender journal ref. no.
11382-WYT, VVO č. 89/2019-07.05.2019
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Goods
Estimated value
45 298,47 EUR
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie dvoch ZŠ v meste Svit, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na päť časí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu:
Časť 1: Didaktické pomôcky ZŠ Mierová
Časť 2:Technické a technologické vybavenie IKT ZŠ Komenského.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
24.05.2019 09:00:00
Planned opening of bids
24.05.2019 09:30:00

Public Promoter

Subject's name
mesto Svit
Address
Hviezdoslavova 268/32
Svit
05921, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Drahoslava Gmitrová
dolejn@gmail.com
+421 915946513
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5871

Documents

Časť 1: Didaktické pomôcky ZŠ Mierová

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
35 976,37 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Outcome of tender
One-off Contract

Časť 2:Technické a technologické vybavenie IKT ZŠ Komenského

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
9 322,10 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
30236000-2 - Miscellaneous computer equipment
Outcome of tender
One-off Contract