Status: Completed

Server time: 29.03.2023 05:50

Tender card #MT.481.27.2022
Dostawa energii elektrycznej do 54 punktów poboru w ilości ok. 243 191 kWh przez okres 6 miesięcy będących w zasobach zarządzanych przez Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy.

Messages