Status: Ongoing

Server time: 14.08.2022 06:20

Tender card #3531/2019
Viazacie prostriedky na drevo vrátane napínačov, upínacích a upevňovacích prvkov

Information

ID of tender
3531
Name of content of tender
Viazacie prostriedky na drevo vrátane napínačov, upínacích a upevňovacích prvkov
Tender ref. no.
3531/2019
EU journal ref. no.
2019/S 086-205339
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
250 000,00 EUR
Main CPV
19210000-1 - Woven fabrics
Further CPV
44530000-4 - Fasteners
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmetom verejného obstarávania na predmet zákazky „Viazacie prostriedky“ sú viazacie pásky a samosvorné spony (a ďalšie súvisiace komponenty), ktoré musia spĺňať funkčné požiadavky ako celok a musia byť vzájomne kompatibilné.
Z tohto dôvodu, verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Zabezpečenie dodávok viazacích prostriedkov na drevo vrátane ich upínacích a upevňovacích prvkov, samosvorných spôn, ručného napínača a pojazdného odvíjača pásky, pre potreby verejného obstarávateľa, v množstvách a lehotách špecifikovaných v čiastkových objednávkach, na základe skutočných potrieb verejného obstarávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia verejným obstarávateľom.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
31.05.2019 12:00:00
Planned opening of bids
31.05.2019 12:15:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Michaela Hurteková
michaela.hurtekova@lesy.sk
+421 918412632

Documents