Status: Ongoing

Server time: 01.03.2024 04:20

Tender card #5468/2022
Zariadenie a vybavenie triedy plnej talentov v Open Talent Centre

Information

ID of tender
35350
Name of content of tender
Zariadenie a vybavenie triedy plnej talentov v Open Talent Centre
Tender ref. no.
5468/2022
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
14 177,93 EUR
Main CPV
42942000-1 - Ovens and accessories
Further CPV
42641200-3 - Machine tools for working ceramics
37800000-6 - Handicraft and art supplies
37821000-9 - Artists' brushes
22500000-5 - Printing plates or cylinders or other media for use in printing
22521000-8 - Embossing equipment
44333000-3 - Wire
30123500-2 - Perforation machines
44617000-8 - Boxes
18141000-9 - Work gloves
44512200-4 - Pliers
43415000-5 - Foundry moulds
44812100-6 - Enamels and glazes
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka tovaru uvedená v Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky, vrátane doručenia
na verejným obstarávateľom doručené miesto dodania: Centrum voľného času, 1. mája 2533/12,
069 01 Snina. Uchádzač vyplní Prílohu č. 2 – Návrh na plnenie kritérií (ponuka uchádzača).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
16.12.2022 10:00:00
Planned opening of bids
16.12.2022 10:05:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Snina
Address
Strojárska 2060/95
Snina
06901, Slovak republic
Process supervisor
Ivana Čokynová
ivana.cokynova@snina.sk
+421 911872604
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5610

Documents