Status: Ongoing

Server time: 26.09.2023 13:54

Tender card #6/2019
Obstaranie učebných pomôcok (učebne anatómie, fyziológie, ošetrovanie, prvá pomoc)

Information

ID of tender
3548
Name of content of tender
Obstaranie učebných pomôcok (učebne anatómie, fyziológie, ošetrovanie, prvá pomoc)
Tender ref. no.
6/2019
Public tender journal ref. no.
Vestník č. 85/2019 - 02.05.2019, zn. 10035 - WYT
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
120 207,67 EUR
Main CPV
39162200-7 - Training aids and devices
Further CPV
33192130-2 - Motorised beds
33140000-3 - Medical consumables
33124100-6 - Diagnostic devices
33192120-9 - Hospital beds
39162100-6 - Teaching equipment
35112100-3 - Emergency training dolls
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je obstaranie učebných pomôcok (učebne anatómie, fyziológie, ošetrovanie, prvá pomoc).
Dodávka zameraná na vybavenie odborných učební školy podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných
podkladoch. Podrobnosti o jednotlivých položkách sú uvedené v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
15.05.2019 09:00:00
Planned opening of bids
15.05.2019 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Stredná zdravotnícka škola Humenné
Address
Lipová 765/32
Humenné
066 83, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Peter Lupták
luptak@arrpsk.sk
+421 915963032
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1299

Documents