Status: Ongoing

Server time: 20.05.2024 20:14

Tender card #S/24547/OVO/2022
Digitálny RTG prístroj so stropným závesom

Information

ID of tender
35480
Name of content of tender
Digitálny RTG prístroj so stropným závesom
Tender ref. no.
S/24547/OVO/2022
Public tender journal ref. no.
Vestník č. 260/2022 zo dňa 08.12.2022 pod označením 49783 - MST
EU journal ref. no.
2022/S 236-680992 zo dňa 07.12.2022
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
228 011,04 EUR
Main CPV
33111000-1 - X-ray devices
Further CPV
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Vzhľadom na charakter, komplexnosť a neoddeliteľnosť predmetu zákazky, nie je možné zákazku rozdeliť na časti. Nerozdelením zákazky na časti nedochádza k obmedzeniu hospodárskej súťaže, nakoľko tak nedochádza k zúženiu počtu hospodárskych subjektov, ktoré by mohli predložiť ponuku.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Digitálny RTG prístroj so stropným závesom. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
10.01.2023 13:00:00
Planned opening of bids
10.01.2023 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Address
Ondavská 8
Košice
04011, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Juraj Barbarič
jbarbaric@vusch.sk
+421 557891628

Documents